sobota, 23 września 2017

Olimpiada z języka francuskiego - harmonogram

Harmonogram Olimpiady Języka Francuskiego 2017 -2018

Zawody I stopnia – szkolne


Do 16 października 2017r. do północy dyrektorzy lub wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele dokonują zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie podając informację o liczbie uczniów z danej szkoły, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w zawodach. Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się poprzez formularz na stronie internetowej www.ojf.org.pl. Organizatorzy nie przyjmują żadnych zgłoszeń po tym terminie.
7 listopada 2017r. odbędzie się etap szkolny w formie pisemnej w każdej ze szkół, które terminowo zarejestrowały się poprze formularz zgłoszeniowy na oficjalnej stronie Olimpiady.
Do 21 listopada 2017r. nauczyciele przesyłają sprawdzone prace, które uzyskały minimum 60% punktów na etapie szkolnym do właściwego dla umiejscowienia szkoły Komitetu Okręgowego. Adresy Komitetów Okręgowych znajdują się na stronie internetowej OJF. Uwaga: liczy się data stempla pocztowego, co oznacza, że prace muszą być wysłane najpóźniej w dniu 21 listopada 2017r. Sprawdzone w szkole prace będą zweryfikowane przez Komitety Okręgowe. Dopiero po zweryfikowaniu nadesłanych prac z etapu szkolnego zostanie ustalony przez Komitet Główny minimalny próg, który należało osiągnąć w roku szkolnym 2017-2018, aby zakwalifikować się do zawodów kolejnego stopnia (okręgowego) OJF.

Zawody II stopnia – okręgowe

Do 12 grudnia 2017r. Komitety Okręgowe zawiadomią drogą elektroniczną szkoły, których uczestnicy zostali dopuszczeni przez Komitet Główny do zawodów II stopnia.
12 stycznia 2018r. rozpoczną się zawody II stopnia – część pisemna i część ustna. W uzasadnionych przypadkach związanych z dużą liczbą uczestników w danym okręgu zawody te mogą trwać dwa dni tj. 12 i 13 stycznia 2018r.

Zawody III stopnia – ogólnopolskie

Do 9 lutego 2018r. Komitet Główny opublikuje na stronie internetowej OJF listę uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego.
Zawody centralne odbędą się w dniach: 15-17 marca 2018r.

©Komitet Główny Olimpiady Języka Francuskiego ojf@ojf.org.pl
Organizator: PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz