sobota, 25 marca 2017

Wyniki corocznego konkursu języka francuskiego

25 marca br. odbył się coroczny konkurs języka francuskiego i wiedzy o Francji organizowany przez Miasto Skierniewice. W tym roku laureatami zostało czterech uczniów z naszej szkoły: Kaja kl II, Szymon kl III oraz pierwszoklasiści: Bartłomiej oraz Filip. Nagrodą jest tygodniowy pobyt nad Oceanem Atlantyckim u naszych przyjaciół z Chatelaillon Plage. Gratulujemy serdecznie!

niedziela, 12 marca 2017

Wojewódzki Festiwal Piosenki Francuskiej

Zainteresowanych w razie pytań proszę o kontakt, Dorota Pszczółkowska
REGULAMIN XV ŁÓDZKIEGO FESTIWALU PIOSENKI FRANCUSKIEJ

PLEIN CHANT

1. Organizatorami festiwalu są XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi, Institut Français w Warszawie, Alliance Francaise w Łodzi oraz Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej. Patronem festiwalu jest Stowarzyszenie Łódzkie Bardziej Francuskie.

2. Festiwal Piosenki Francuskiej Plein Chant ma zasięg wojewódzki.

3. Celem festiwalu jest:
- propagowanie języka i kultury francuskojęzycznej,
- integracja nauczycieli i młodzieży uczącej się języka francuskiego,
- stworzenie uczniom okazji do rozwijania i pokazywania swoich zainteresowań i talentów,
- zaproponowanie mieszkańcom regionu ciekawego wydarzenia kulturalnego.

4. Festiwal jest częścią obchodów Dni Frankofonii w Łodzi. Uczestnicy festiwalu zaproszeni są do uczestnictwa w wydarzeniach okołofestiwalowych:
- spotkaniach z artystami,
- koncercie artysty francuskiego.

5. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
- eliminacje odbędą się w dniu 4 kwietnia 2017 r. w godz. 10.00-15.00,
- koncert finałowy z wyłonieniem zwycięzców będzie miał miejsce 8 kwietnia 2017 r. w godz. 16.00-19.00.

6. Festiwal odbywa się w sali widowiskowej Politechniki Łódzkiej (I piętro budynku C15), ul. Politechniki 3a.

7. Szczegółowy harmonogram wydarzeń będzie dostępny w marcu na stronie fb festiwalu (https://www.facebook.com/plein.chant.lodz/?fref=ts). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu ze względów organizacyjnych.

8. Uczestnikami festiwalu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i wyższych. Mogą oni być delegowani i reprezentować inną instytucję niż szkoła macierzysta.

9. Uczestnicy festiwalu występują w dwóch kategoriach wiekowych:
- 11 – 16 lat,
- 17 - 22 lata.
Przy określaniu kategorii wiekowej uczestnika decyduje data urodzenia (ukończone 17 lat z ostatnim dniem roku szkolnego - 23.06.2017).

Dla kategorii wiekowej poniżej 11 lat organizowany jest III Mały Festiwal Piosenki Francuskiej. Regulamin i program dostępne są na stronie stowarzyszenia Łódzkie Bardziej Francuskie.

10. Osoba zgłaszająca udział w festiwalu lub instytucja działająca w jej imieniu zobowiązana jest wypełnić on-line formularz uczestnictwa do dnia 22 marca 2017 r. Link do formularza znajduje się poniżej.

kategoria wiekowa 11-16 lat
https://docs.google.com/…/1GMcyraVihaHf0FlGvO4Hw0zey3…/edit…

kategoria wiekowa 17-22 lata.
https://docs.google.com/…/1GMcyraVihaHf0FlGvO4Hw0zey3…/edit…

11. Przedmiotem festiwalu jest wykonanie solo lub w duecie jednej piosenki w języku francuskim z towarzyszeniem dowolnego akompaniamentu bądź a capella. Cały występ nie może przekroczyć 5 minut.

12. Nagrany akompaniament nie może zawierać fragmentów oryginalnego wykonania (śpiewu wokalisty lub rozbudowanych „chórków”).

13. Uczestnicy zobowiązani są do wyboru utworu opublikowanego po 2000 r. oraz wykonywanego w oryginale w języku francuskim. Organizatorzy sugerują dobór oryginalnych, mniej znanych piosenek.

14. Uczestnik zobowiązany jest wykonać zgłoszoną w formularzu piosenkę. Zmiany repertuaru można dokonywać bezpośrednio w formularzu uczestnictwa on-line do dnia 22 marca 2017 r.

15. Uczestnicy zobowiązani są uczestniczyć w wyznaczonych próbach, zajęciach warsztatowych lub spotkaniach. Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie skutkować dyskwalifikacją w konkursie.

16. Organizatorzy zapewniają uczestnikom nagłośnienie: mikrofony oraz możliwość korzystania z odtwarzacza płyt CD (wymagany zapis akompaniamentu na płycie w formacie AUDIO). Dodatkowe nośniki pamięci (USB) mogą być wykorzystane jedynie awaryjnie. Uczestnikom występującym z akompaniamentem na żywo organizatorzy nie zapewniają instrumentów z wyjątkiem pianina ani dodatkowego nagłośnienia.

17. Jury festiwalu oceniać będzie:
- oryginalność występu i aranżacji utworu,
- dobór repertuaru do wieku i charakteru uczestników,
- stopień opanowania języka francuskiego,
- wartość artystyczną występu (ruch sceniczny, interpretacja, wykonanie muzyczne).

18. Zwycięzcy festiwalu otrzymują tytuły: Voix d’or i Voix d’argent.

Wszystkim uczestnikom festiwalu przysługuje nagroda w postaci udziału w koncercie francuskiego artysty (8 kwietnia 2017 r.).

Grand Prix tegorocznego festiwalu to pobyt w Lyonie na kursie językowym (dla kategorii wiekowej 17-22 lata).

19. Ewentualne koszty związane z udziałem w XV ŁFPF Plein Chant pozostają w gestii uczestników bądź instytucji delegującej.

20. Każdy uczestnik XV ŁFPF Plein Chant zobowiązany jest do podpisania zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji konkursu oraz w celach promocyjnych wydarzenia.

21. Aktualne informacje dotyczące organizacji festiwalu będą publikowane na stronie fb festiwalu.