czwartek, 3 stycznia 2019

Uwaga! Ciekawy Konkurs


 T’as du talent !
concours-spectacle

Śpiewasz, tańczysz, robisz zdjęcia, podróżujesz, żonglujesz, a może świetnie gotujesz?
Jeżeli podoba Ci się język francuski i chciałbyś pokazać swoje wyjątkowe umiejętności,
ten konkurs jest dla Ciebie!

1. Organizatorem konkursu T’as du talent!  jest XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi we współpracy z Alliance Francaise w Łodzi oraz Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej.
2. Konkurs ma zasięg wojewódzki.
3. Celem konkursu jest:
- propagowanie języka i kultury francuskojęzycznej,
- integracja nauczycieli i młodzieży uczącej się języka francuskiego,
- stworzenie uczniom okazji do rozwijania i pokazywania swoich zainteresowań i talentów.

4. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego. Uczestnicy mogą być delegowani i reprezentować inną instytucję niż szkoła macierzysta.
5. Konkurs odbędzie się 1 lutego 2019 r. w sali widowiskowej Politechniki Łódzkiej (Aleja Politechniki 3a). Dokładny harmonogram zostanie podany uczestnikom w późniejszym terminie.
6. Przedmiotem konkursu jest prezentacja swojego talentu na scenie w dowolnej formie (występ artystyczny, pokaz, prezentacja itp.), który będzie zawierał fragmenty mówione w języku francuskim oraz odniesienia do kultury francuskojęzycznej.
W jednym występie może zaprezentować się dowolna liczba uczestników. Należy jednak wziąć pod uwagę, że organizatorzy nie zapewniają indywidualnych nagród dla wszystkich występujących.
Cały występ powinien trwać od 4 do 8 minut.
Uczestnicy mogą zaprezentować dowolny talent, nie ma ograniczenia tematycznego.  Jeżeli nie ma możliwości użycia języka francuskiego bezpośrednio na scenie (np. występ taneczny), można użyć tekstu nagranego i wpleść go w występ.
7. Uczestnicy zobowiązani są do udziału w zajęciach warsztatowych w dniu występu (1 lutego 2019r.) oraz do występu finałowego w czasie obchodów Dni Frankofonii w dniu 2 marca 2019 r. w Manufakturze.
8. Występy uczestników oceniać będzie profesjonalne jury, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- oryginalność występu, pomysł na ukazanie swojego talentu,
- stopień opanowania języka francuskiego,
- odniesienia do kultury francuskojęzycznej,
- wartość artystyczną / estetyczną występu (w zależności od charakteru występu).
9. Osoba zgłaszająca udział w konkursie lub instytucja działająca w jej imieniu zobowiązana jest wysłać informację o chęci udziału na adres louise13@wp.pl do dnia 25 stycznia 2019 r.
10. Uczestnik zobowiązany jest wykonać zgłoszony w formularzu występ. Zmiany repertuaru można dokonywać  najpóźniej do dnia 28 stycznia 2019 r.
11. Organizatorzy zapewniają uczestnikom możliwość występu na profesjonalnej scenie wyposażonej w  rzutnik, oświetlenie i nagłośnienie: mikrofony oraz możliwość korzystania z odtwarzacza płyt CD (wymagany zapis na płycie w formacie AUDIO). Dodatkowe nośniki pamięci (USB) mogą być wykorzystane jedynie awaryjnie. Uczestnikom występującym z akompaniamentem na żywo organizatorzy nie zapewniają instrumentów z wyjątkiem pianina ani dodatkowego nagłośnienia.
12. Ewentualne koszty związane z udziałem w konkursie pozostają w gestii uczestników bądź instytucji delegującej.
13. Każdy uczestnik / jego prawny opiekun w przypadku osób niepełnoletnich / zobowiązany jest do podpisania zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji konkursu oraz w celach promocyjnych wydarzenia.
W razie pytań proszę o  kontakt z p. D. Pszczółkowską


sobota, 14 lipca 2018

Konkurs Języka Francuskiego i Wiedzy o Francji

Uczeń naszej szkoły, Jakub z klasy drugiej, został laureatem kolejnej edycji Konkursu Języka Francuskiego i Wiedzy o Francji. W nagrodę spędził 10 dni w zaprzyjaźnionym ze Skierniewicami Chatelaillon Plage we Francji. Mamy nadzieję, że pobyt u rodziny francuskiej, zwiedzanie tamtego rejonu Francji, pomogły osiągnąć jeszcze lepszy poziom znajomości języka a także przyjemnie wypocząć :) Gratulujemy!

niedziela, 17 grudnia 2017

Kolejny etap Olimpiady Języka Francuskiego

Miło nam poinformować, że Gabriela z klasy IIIe przeszła do kolejnego, okręgowego etapu Olimpiady Języka Francuskiego :)

środa, 27 września 2017

Konkurs językowo-historyczny "Powiązania polsko-francuskie"

Z przyjemnością zawiadamiamy, że laureatami konkursu zostali ex aequo: Gabriela oraz Piotr z klasy IIIa. W nagrodę otrzymają książki francuskie, które pozwolą im poszerzyć swoje umiejętności z języka francuskiego. Gratulujemy !


Dnia 04 października, na trzeciej godzinie lekcyjnej w sali nr 73 odbędzie się konkurs z okazji Dnia Języków. Tematyka dotyczyć będzie powiązań Polski z Francją oraz Francji z Polską...

sobota, 25 marca 2017

Wyniki corocznego konkursu języka francuskiego

25 marca br. odbył się coroczny konkurs języka francuskiego i wiedzy o Francji organizowany przez Miasto Skierniewice. W tym roku laureatami zostało czterech uczniów z naszej szkoły: Kaja kl II, Szymon kl III oraz pierwszoklasiści: Bartłomiej oraz Filip. Nagrodą jest tygodniowy pobyt nad Oceanem Atlantyckim u naszych przyjaciół z Chatelaillon Plage. Gratulujemy serdecznie!

niedziela, 12 marca 2017

Wojewódzki Festiwal Piosenki Francuskiej

Zainteresowanych w razie pytań proszę o kontakt, Dorota Pszczółkowska
REGULAMIN XV ŁÓDZKIEGO FESTIWALU PIOSENKI FRANCUSKIEJ

PLEIN CHANT

1. Organizatorami festiwalu są XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi, Institut Français w Warszawie, Alliance Francaise w Łodzi oraz Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej. Patronem festiwalu jest Stowarzyszenie Łódzkie Bardziej Francuskie.

2. Festiwal Piosenki Francuskiej Plein Chant ma zasięg wojewódzki.

3. Celem festiwalu jest:
- propagowanie języka i kultury francuskojęzycznej,
- integracja nauczycieli i młodzieży uczącej się języka francuskiego,
- stworzenie uczniom okazji do rozwijania i pokazywania swoich zainteresowań i talentów,
- zaproponowanie mieszkańcom regionu ciekawego wydarzenia kulturalnego.

4. Festiwal jest częścią obchodów Dni Frankofonii w Łodzi. Uczestnicy festiwalu zaproszeni są do uczestnictwa w wydarzeniach okołofestiwalowych:
- spotkaniach z artystami,
- koncercie artysty francuskiego.

5. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
- eliminacje odbędą się w dniu 4 kwietnia 2017 r. w godz. 10.00-15.00,
- koncert finałowy z wyłonieniem zwycięzców będzie miał miejsce 8 kwietnia 2017 r. w godz. 16.00-19.00.

6. Festiwal odbywa się w sali widowiskowej Politechniki Łódzkiej (I piętro budynku C15), ul. Politechniki 3a.

7. Szczegółowy harmonogram wydarzeń będzie dostępny w marcu na stronie fb festiwalu (https://www.facebook.com/plein.chant.lodz/?fref=ts). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu ze względów organizacyjnych.

8. Uczestnikami festiwalu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i wyższych. Mogą oni być delegowani i reprezentować inną instytucję niż szkoła macierzysta.

9. Uczestnicy festiwalu występują w dwóch kategoriach wiekowych:
- 11 – 16 lat,
- 17 - 22 lata.
Przy określaniu kategorii wiekowej uczestnika decyduje data urodzenia (ukończone 17 lat z ostatnim dniem roku szkolnego - 23.06.2017).

Dla kategorii wiekowej poniżej 11 lat organizowany jest III Mały Festiwal Piosenki Francuskiej. Regulamin i program dostępne są na stronie stowarzyszenia Łódzkie Bardziej Francuskie.

10. Osoba zgłaszająca udział w festiwalu lub instytucja działająca w jej imieniu zobowiązana jest wypełnić on-line formularz uczestnictwa do dnia 22 marca 2017 r. Link do formularza znajduje się poniżej.

kategoria wiekowa 11-16 lat
https://docs.google.com/…/1GMcyraVihaHf0FlGvO4Hw0zey3…/edit…

kategoria wiekowa 17-22 lata.
https://docs.google.com/…/1GMcyraVihaHf0FlGvO4Hw0zey3…/edit…

11. Przedmiotem festiwalu jest wykonanie solo lub w duecie jednej piosenki w języku francuskim z towarzyszeniem dowolnego akompaniamentu bądź a capella. Cały występ nie może przekroczyć 5 minut.

12. Nagrany akompaniament nie może zawierać fragmentów oryginalnego wykonania (śpiewu wokalisty lub rozbudowanych „chórków”).

13. Uczestnicy zobowiązani są do wyboru utworu opublikowanego po 2000 r. oraz wykonywanego w oryginale w języku francuskim. Organizatorzy sugerują dobór oryginalnych, mniej znanych piosenek.

14. Uczestnik zobowiązany jest wykonać zgłoszoną w formularzu piosenkę. Zmiany repertuaru można dokonywać bezpośrednio w formularzu uczestnictwa on-line do dnia 22 marca 2017 r.

15. Uczestnicy zobowiązani są uczestniczyć w wyznaczonych próbach, zajęciach warsztatowych lub spotkaniach. Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie skutkować dyskwalifikacją w konkursie.

16. Organizatorzy zapewniają uczestnikom nagłośnienie: mikrofony oraz możliwość korzystania z odtwarzacza płyt CD (wymagany zapis akompaniamentu na płycie w formacie AUDIO). Dodatkowe nośniki pamięci (USB) mogą być wykorzystane jedynie awaryjnie. Uczestnikom występującym z akompaniamentem na żywo organizatorzy nie zapewniają instrumentów z wyjątkiem pianina ani dodatkowego nagłośnienia.

17. Jury festiwalu oceniać będzie:
- oryginalność występu i aranżacji utworu,
- dobór repertuaru do wieku i charakteru uczestników,
- stopień opanowania języka francuskiego,
- wartość artystyczną występu (ruch sceniczny, interpretacja, wykonanie muzyczne).

18. Zwycięzcy festiwalu otrzymują tytuły: Voix d’or i Voix d’argent.

Wszystkim uczestnikom festiwalu przysługuje nagroda w postaci udziału w koncercie francuskiego artysty (8 kwietnia 2017 r.).

Grand Prix tegorocznego festiwalu to pobyt w Lyonie na kursie językowym (dla kategorii wiekowej 17-22 lata).

19. Ewentualne koszty związane z udziałem w XV ŁFPF Plein Chant pozostają w gestii uczestników bądź instytucji delegującej.

20. Każdy uczestnik XV ŁFPF Plein Chant zobowiązany jest do podpisania zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji konkursu oraz w celach promocyjnych wydarzenia.

21. Aktualne informacje dotyczące organizacji festiwalu będą publikowane na stronie fb festiwalu.