środa, 4 maja 2011

Konkurs plastyczny

Uczennica naszego Liceum - Karolina Keller, otrzymała wyróżnienie za swój piękny szkic Łuku Triumfalnego (L'Arc de Triomphe). 27 maja odebrała nagrodę i dyplom podpisany i wręczony przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Gratulujemy!


©2008-2011 DonVitoCorleone
Konkurs plastyczny „Francuskie klimaty”
Regulamin konkursu
1. Organizator: Uniwersytet Łódzki
2. Cel konkursu : Popularyzowanie języka francuskiego oraz wiedzy o krajach
francuskiego obszaru językowego
3.Warunki uczestnictwa: a) Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do twórców
amatorów bez względu na wiek
b) Tematyka prac plastycznych może dotyczyć dowolnego, wybranego aspektu
geografii, historii lub kultury państw francuskiego obszaru językowego.
c) Technika prac do wyboru przez uczestnika konkursu.
d) Format pracy – dowolny.
e) Zgłaszana praca powinna być przygotowana do ekspozycji
Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
Zgłoszona na konkurs praca powinna zawierać następujące informacje:
Imię i nazwisko autora, szkoła
Nr telefonu kontaktowego + adres e-mail
4.Termin składania prac: Do 12 maja 2011r do nauczycieli języka francuskiego : Pani Sylwii Balceruk-Juraś oraz Doroty Pszczółkowskiej
5. Nagrody: Jury wybierze po trzy prace w trzech kategoriach wiekowych. Wyróżnione prace
zostaną ogłoszone w dniu 27 maja 2011r.
Prace nagrodzone stają się własnością organizatorów konkursu. Pozostałe prace można odbierać do dnia 10 czerwca 2011r.