czwartek, 27 października 2016

XL Olimpiada Języka Francuskiego

4 listopada br., w piątek, w godzinach 9.00 – 11.00 odbędzie się etap szkolny XL OJF w formie pisemnej.Uczniów zgłoszonych do olimpiady zapraszamy na godz 8.45, sala zostanie wskazana wcześniej przez nauczyciela.

Od tego roku organizacja i przeprowadzenie kolejnych trzech edycji OJF zostały powierzone PROF-EUROPE Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Francuskiego.
link do strony Ministerstwa Edukacji Narodowej z harmonogramem wszystkich typów olimpiad: https://men.gov.pl/zwiekszanie-szans/uczen-zdolny/olimpiady/terminy-olimpiad-roku-szkolnym-20162017.html
D.Pszczółkowska