wtorek, 29 grudnia 2015

Dobiega końca Rok Francuski 2015 w Skierniewicach...

L'année 2015 a été nommée l’Année Française dans notre ville. Nous avons célébré le 20e anniversaire de l'amitié avec Chatelaillon-Plage. Au cours des douze mois il y avait beaucoup de cérémonies et d’événements culturels rapportant aux relations entre ces deux villes. La mairie de Skierniewice avec Bureau d’Expositions Artistiques, Maison d’Histoire de Skierniewice, Centre de Culture et d’Art ainsi que les écoles locales ont pris des engagements. Club Français de Skierniewice a initié aussi des événements intéressants et il a soutenu l'organisation du séjour des invités français. Nous remercions beaucoup toutes les personnes impliquées dans la célébration de l'Année Française. Votre soutien et votre enthousiasme sont inestimables et précieux! Nous espérons que dans les prochaines années, nous allons travailler aussi ensemble et cela consolidera notre amitié avec les habitants de Chatelaillon-Plage.

Rok 2015 był w Skierniewicach Rokiem Francuskim, obchodzono bowiem 20-lecie przyjaźni z Chatelaillon Plage. W ciągu dwunastu miesięcy odbywały się uroczystości i wydarzenia kulturalne nawiązujące do wzajemnych relacji między obydwoma miastami. W obchody zaangażowany był nie tylko skierniewicki magistrat, ale również podległe mu jednostki: Biuro Wystaw Artystycznych, Izba Historii Skierniewic, Centrum Kultury i Sztuki oraz szkoły. Aktywnie działał także Skierniewicki Klub Francuski, który był inicjatorem ciekawych wydarzeń oraz wspierał Urząd przy organizacji pobytu gości zagranicznych. Wszystkim osobom zaangażowanym w obchody Roku Francuskiego pragniemy przekazać serdeczne wyrazy wdzięczności. Wasze wsparcie i entuzjazm stanowią nieocenioną pomoc! Liczymy na to, że również w kolejnych latach będziemy działać na rzecz umacniania przyjaźni z mieszkańcami Chatelaillon-Plage.

http://skierniewice.eu/aktualnosci/88234