czwartek, 3 stycznia 2019

Uwaga! Ciekawy Konkurs


 T’as du talent !
concours-spectacle

Śpiewasz, tańczysz, robisz zdjęcia, podróżujesz, żonglujesz, a może świetnie gotujesz?
Jeżeli podoba Ci się język francuski i chciałbyś pokazać swoje wyjątkowe umiejętności,
ten konkurs jest dla Ciebie!

1. Organizatorem konkursu T’as du talent!  jest XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi we współpracy z Alliance Francaise w Łodzi oraz Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej.
2. Konkurs ma zasięg wojewódzki.
3. Celem konkursu jest:
- propagowanie języka i kultury francuskojęzycznej,
- integracja nauczycieli i młodzieży uczącej się języka francuskiego,
- stworzenie uczniom okazji do rozwijania i pokazywania swoich zainteresowań i talentów.

4. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego. Uczestnicy mogą być delegowani i reprezentować inną instytucję niż szkoła macierzysta.
5. Konkurs odbędzie się 1 lutego 2019 r. w sali widowiskowej Politechniki Łódzkiej (Aleja Politechniki 3a). Dokładny harmonogram zostanie podany uczestnikom w późniejszym terminie.
6. Przedmiotem konkursu jest prezentacja swojego talentu na scenie w dowolnej formie (występ artystyczny, pokaz, prezentacja itp.), który będzie zawierał fragmenty mówione w języku francuskim oraz odniesienia do kultury francuskojęzycznej.
W jednym występie może zaprezentować się dowolna liczba uczestników. Należy jednak wziąć pod uwagę, że organizatorzy nie zapewniają indywidualnych nagród dla wszystkich występujących.
Cały występ powinien trwać od 4 do 8 minut.
Uczestnicy mogą zaprezentować dowolny talent, nie ma ograniczenia tematycznego.  Jeżeli nie ma możliwości użycia języka francuskiego bezpośrednio na scenie (np. występ taneczny), można użyć tekstu nagranego i wpleść go w występ.
7. Uczestnicy zobowiązani są do udziału w zajęciach warsztatowych w dniu występu (1 lutego 2019r.) oraz do występu finałowego w czasie obchodów Dni Frankofonii w dniu 2 marca 2019 r. w Manufakturze.
8. Występy uczestników oceniać będzie profesjonalne jury, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- oryginalność występu, pomysł na ukazanie swojego talentu,
- stopień opanowania języka francuskiego,
- odniesienia do kultury francuskojęzycznej,
- wartość artystyczną / estetyczną występu (w zależności od charakteru występu).
9. Osoba zgłaszająca udział w konkursie lub instytucja działająca w jej imieniu zobowiązana jest wysłać informację o chęci udziału na adres louise13@wp.pl do dnia 25 stycznia 2019 r.
10. Uczestnik zobowiązany jest wykonać zgłoszony w formularzu występ. Zmiany repertuaru można dokonywać  najpóźniej do dnia 28 stycznia 2019 r.
11. Organizatorzy zapewniają uczestnikom możliwość występu na profesjonalnej scenie wyposażonej w  rzutnik, oświetlenie i nagłośnienie: mikrofony oraz możliwość korzystania z odtwarzacza płyt CD (wymagany zapis na płycie w formacie AUDIO). Dodatkowe nośniki pamięci (USB) mogą być wykorzystane jedynie awaryjnie. Uczestnikom występującym z akompaniamentem na żywo organizatorzy nie zapewniają instrumentów z wyjątkiem pianina ani dodatkowego nagłośnienia.
12. Ewentualne koszty związane z udziałem w konkursie pozostają w gestii uczestników bądź instytucji delegującej.
13. Każdy uczestnik / jego prawny opiekun w przypadku osób niepełnoletnich / zobowiązany jest do podpisania zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji konkursu oraz w celach promocyjnych wydarzenia.
W razie pytań proszę o  kontakt z p. D. Pszczółkowską