wtorek, 29 grudnia 2015

Dobiega końca Rok Francuski 2015 w Skierniewicach...

L'année 2015 a été nommée l’Année Française dans notre ville. Nous avons célébré le 20e anniversaire de l'amitié avec Chatelaillon-Plage. Au cours des douze mois il y avait beaucoup de cérémonies et d’événements culturels rapportant aux relations entre ces deux villes. La mairie de Skierniewice avec Bureau d’Expositions Artistiques, Maison d’Histoire de Skierniewice, Centre de Culture et d’Art ainsi que les écoles locales ont pris des engagements. Club Français de Skierniewice a initié aussi des événements intéressants et il a soutenu l'organisation du séjour des invités français. Nous remercions beaucoup toutes les personnes impliquées dans la célébration de l'Année Française. Votre soutien et votre enthousiasme sont inestimables et précieux! Nous espérons que dans les prochaines années, nous allons travailler aussi ensemble et cela consolidera notre amitié avec les habitants de Chatelaillon-Plage.

Rok 2015 był w Skierniewicach Rokiem Francuskim, obchodzono bowiem 20-lecie przyjaźni z Chatelaillon Plage. W ciągu dwunastu miesięcy odbywały się uroczystości i wydarzenia kulturalne nawiązujące do wzajemnych relacji między obydwoma miastami. W obchody zaangażowany był nie tylko skierniewicki magistrat, ale również podległe mu jednostki: Biuro Wystaw Artystycznych, Izba Historii Skierniewic, Centrum Kultury i Sztuki oraz szkoły. Aktywnie działał także Skierniewicki Klub Francuski, który był inicjatorem ciekawych wydarzeń oraz wspierał Urząd przy organizacji pobytu gości zagranicznych. Wszystkim osobom zaangażowanym w obchody Roku Francuskiego pragniemy przekazać serdeczne wyrazy wdzięczności. Wasze wsparcie i entuzjazm stanowią nieocenioną pomoc! Liczymy na to, że również w kolejnych latach będziemy działać na rzecz umacniania przyjaźni z mieszkańcami Chatelaillon-Plage.

http://skierniewice.eu/aktualnosci/88234

niedziela, 7 czerwca 2015

Rok Francuski w Skierniewicach.

Miasto Skierniewice przyjaźni sie od 20 lat z francuskim miasteczkiem Chatelaillon Plage. Z okazji tej okrągłej rocznicy przeżywamy Rok Francuski w naszym mieśćie. Współorganizatorkami tych wydarzeń są nauczycielki języka francuskiego z naszej szkoły - p. Dorota Pszczółkowska oraz p. Sylwia Barceluk-Juraś. W dnich 14-17 maja gościliśmy w Skierniewicach gości z Francji, którzy uczestniczyli w odnowieniu Aktu Zbratania naszych Miast oraz w wielu innych kulturalnych wydarzeniach. W programie była zawarta wizyta delegacji w naszej szkole, która była elementem projektu "Rok Francuski w Prusie" realizowanego przez p. Sylwię Barceluk-Juraś oraz p. Małgorzatę Skrobacz. W projekt byli zaangażowani również uczniowie pani Doroty Pszczółkowskiej, która przygotowała część tlumaczeń do prezentacji o szkole.
Niewątpliwie ta wieloletnia współpraca naszego miasta z Francją daje naszej młodzieży wyjątkowe okazje i szczególną motywację do nauki języka francuskiego oraz do poznawania kultury tego pięknego kraju.

poniedziałek, 23 marca 2015

Konkurs Języka Francuskiego rozstrzygnięty


22 marca odbył się coroczny Konkurs Języka Francuskiego i Wiedzy o Francji. Wśród 8 laureatów konkursu, znalazło się czworo uczniów naszej szkoły:
1. Michalina Michalak 3d
2. Grzegorz Walkiewicz 3d
3. Witold Grochala 2f
4. Maja Heitzmann 1f
W nagrodę, w dniach 1-8 lipca 2015 roku uczniowie wyjadą do francuskiego miasta Châtelaillon-Plage, bratniego miasta Skierniewic. Laureaci konkursu zamieszkają w u francuskich rodzin, dzięki czemu będą mogli bliżej poznać język, kulturę i zwyczaje Francuzów.
Gratulujemy i zapraszamy chętnych do udziału w kolejnej edycji juz za rok!